پاسار04 - اجاره انرژی پاسارگاد14040302

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پاسار04
نماد 30 رقمی اجاره انرژی پاسارگاد14040302
کد 5 رقمی نماد PI1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3PI010431
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره انرژی پاسارگاد14040302
نام لاتین شرکت Pasargad.IJR250523
کد 4 رقمی شرکت PI01
کد 12 رقمی شرکت IRB3PI010439
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره