پتایر - ایران‌ تایر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پتایر
نماد 30 رقمی ایران‌ تایر
کد 5 رقمی نماد TAIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1TAIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران‌ تایر
نام لاتین شرکت Iran Tire
کد 4 رقمی شرکت TAIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1TAIR0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی