آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کورز
نماد 30 رقمی ورزیران‌
کد 5 رقمی نماد VARP1
کد 12 رقمی نماد IRO7VARP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ورزیران‌
نام لاتین شرکت Varziran
کد 4 رقمی شرکت VARP
کد 12 رقمی شرکت IRO7VARP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی