برلیان - صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی برلیان
نماد 30 رقمی صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
کد 5 رقمی نماد BERL1
کد 12 رقمی نماد IRT1BERL0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
نام لاتین شرکت Berelian ETF
کد 4 رقمی شرکت BERL
کد 12 رقمی شرکت IRT1BERL0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام