غبشهر - صنعتی‌ بهشهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غبشهر
نماد 30 رقمی صنعتی‌ بهشهر
کد 5 رقمی نماد SBEH1
کد 12 رقمی نماد IRO1SBEH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی‌ بهشهر
نام لاتین شرکت Behshahr Ind.
کد 4 رقمی شرکت SBEH
کد 12 رقمی شرکت IRO1SBEH0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید روغن های حیوانی و نباتی