قیستو - شرکت قند بیستون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قیستو
نماد 30 رقمی شرکت قند بیستون
کد 5 رقمی نماد BSOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BSOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت قند بیستون
نام لاتین شرکت Ghand Bisotoon
کد 4 رقمی شرکت BSOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BSOP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر