قیستو - شرکت قند بیستون

آخرین تغییرات

1402/12/05 12:29:00
آخرین قیمت 10950.0000 -0.45
اولین قیمت 11140.0000 1.27
بیشترین قیمت 11140.0000 1.27
کمترین قیمت 10950.0000 -0.45
قیمت پایانی 11140.0000 1.27
قیمت پایانی روز قبل 11000.0000
حداکثر قیمت مجاز 11140.0000 1.27
حداقل قیمت مجاز 10500.0000 -4.55
تعداد معاملات 389
حجم معاملات 21684195
ارزش معاملات 241515948150.0000
میانگین حجم ماه 5141328

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 13984195 7700000
حجم فروش 6684195 15000000
تعداد خرید 92 2
تعداد فروش 109 1

شناسه سهام

نماد فارسی قیستو
نماد 30 رقمی شرکت قند بیستون
کد 5 رقمی نماد BSOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BSOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت قند بیستون
نام لاتین شرکت Ghand Bisotoon
کد 4 رقمی شرکت BSOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BSOP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر