کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کشرق
نماد 30 رقمی صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کد 5 رقمی نماد KSGZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KSGZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
نام لاتین شرکت Shahrood N.E.
کد 4 رقمی شرکت KSGZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KSGZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه استخراج زغال سنگ
زیرگروه استخراج و انبار زغال سنگ سخت