کصدف - کاشی صدف سرام استقلال آباده

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کصدف
نماد 30 رقمی کاشی صدف سرام استقلال آباده
کد 5 رقمی نماد KSDP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KSDP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
نام لاتین شرکت Kashi Sadaf Co.
کد 4 رقمی شرکت KSDP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KSDP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی