اراد34 - مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1402/12/16 14:12:00
آخرین قیمت 937000.0000 -0.39
اولین قیمت 937000.0000 -0.39
بیشترین قیمت 937000.0000 -0.39
کمترین قیمت 937000.0000 -0.39
قیمت پایانی 937000.0000 -0.39
قیمت پایانی روز قبل 940660.0000
حداکثر قیمت مجاز 983850.0000 4.59
حداقل قیمت مجاز 890150.0000 -5.37
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 1600000
حجم فروش 0 1600000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اراد34
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305
کد 5 رقمی نماد G34Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG340351
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305
نام لاتین شرکت SOV.GMR34.SP240817
کد 4 رقمی شرکت SG34
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG340354
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت

تبادل نظر