چنوپا - نیوپان‌ 22 بهمن‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چنوپا
نماد 30 رقمی نیوپان‌ 22 بهمن‌
کد 5 رقمی نماد NEOP1
کد 12 رقمی نماد IRO7NEOP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نیوپان‌ 22 بهمن‌
نام لاتین شرکت Bahman Neopan
کد 4 رقمی شرکت NEOP
کد 12 رقمی شرکت IRO7NEOP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات چوبی
زیرگروه تولید تخته چند لا و سایر تخته ها