تپمپی - پمپ‌ سازی‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تپمپی
نماد 30 رقمی پمپ‌ سازی‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد PIRN1
کد 12 رقمی نماد IRO1PIRN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پمپ‌ سازی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Pumpiran
کد 4 رقمی شرکت PIRN
کد 12 رقمی شرکت IRO1PIRN0007
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه