شیشه100ن - گواهی شیشه فلوت4بیرنگBدماوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه100ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت4بیرنگBدماوند
کد 5 رقمی نماد L1001
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت4بیرنگBدماوند
نام لاتین شرکت Glass Commodity100
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1002
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه