کبافق - معادن‌ بافق‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کبافق
نماد 30 رقمی معادن‌ بافق‌
کد 5 رقمی نماد BAFG1
کد 12 رقمی نماد IRO1BAFG0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت معادن‌ بافق‌
نام لاتین شرکت Bafgh Mining
کد 4 رقمی شرکت BAFG
کد 12 رقمی شرکت IRO1BAFG0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن