وسبحان - سرمایه گذاری سبحان

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:43
آخرین قیمت 1968 -0.66
اولین قیمت 1990 0.45
بیشترین قیمت 2000 0.96
کمترین قیمت 1960 -1.06
قیمت پایانی 1975 -0.3
قیمت پایانی روز قبل 1981
حداکثر قیمت مجاز 2119.00 6.97
حداقل قیمت مجاز 1843.00 -6.97
تعداد معاملات 368
حجم معاملات 3767619
ارزش معاملات 7441118008
میانگین حجم ماه 11103614

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1622661 2144958
حجم فروش 3593835 173784
تعداد خرید 67 2
تعداد فروش 65 1

شناسه سهام

نماد فارسی وسبحان
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری سبحان
کد 5 رقمی نماد SOBZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SOBZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری سبحان
نام لاتین شرکت Sobhan Invest.
کد 4 رقمی شرکت SOBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SOBZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی