قمرو - قند مرودشت‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قمرو
نماد 30 رقمی قند مرودشت‌
کد 5 رقمی نماد GMRO1
کد 12 رقمی نماد IRO1GMRO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند مرودشت‌
نام لاتین شرکت Marvdasht Sugar
کد 4 رقمی شرکت GMRO
کد 12 رقمی شرکت IRO1GMRO0001
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر