کچادح - ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کچادح
نماد 30 رقمی ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
کد 5 رقمی نماد CHMX1
کد 12 رقمی نماد IRR1CHML0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
نام لاتین شرکت Chadormalu-R
کد 4 رقمی شرکت CHML
کد 12 رقمی شرکت IRR1CHML0102
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن