کویر - تولیدی فولاد سپید فراب کویر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کویر
نماد 30 رقمی تولیدی فولاد سپید فراب کویر
کد 5 رقمی نماد KVIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1KVIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر
نام لاتین شرکت Sepid Farab Kavir
کد 4 رقمی شرکت KVIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1KVIR0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه