خراسان - پتروشیمی خراسان

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:31
آخرین قیمت 131000.0000 1.3
اولین قیمت 124500 -3.73
بیشترین قیمت 131150.0000 1.42
کمترین قیمت 124500.0000 -3.73
قیمت پایانی 129370 0.04
قیمت پایانی روز قبل 129320
حداکثر قیمت مجاز 135780.00 5
حداقل قیمت مجاز 122860.00 -5
تعداد معاملات 139
حجم معاملات 102676
ارزش معاملات 13310708750
میانگین حجم ماه 94587

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 20516 82160
حجم فروش 97676 5000
تعداد خرید 60 1
تعداد فروش 61 1

شناسه سهام

نماد فارسی خراسان
نماد 30 رقمی پتروشیمی خراسان
کد 5 رقمی نماد KRSN1
کد 12 رقمی نماد IRO1KRSN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی خراسان
نام لاتین شرکت Khorasan Petro.
کد 4 رقمی شرکت KRSN
کد 12 رقمی شرکت IRO1KRSN0000
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن