خراسان - پتروشیمی خراسان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خراسان
نماد 30 رقمی پتروشیمی خراسان
کد 5 رقمی نماد KRSN1
کد 12 رقمی نماد IRO1KRSN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی خراسان
نام لاتین شرکت Khorasan Petro.
کد 4 رقمی شرکت KRSN
کد 12 رقمی شرکت IRO1KRSN0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن