دسبحا - گروه دارویی سبحان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دسبحا
نماد 30 رقمی گروه دارویی سبحان
کد 5 رقمی نماد DSOB1
کد 12 رقمی نماد IRO1DSOB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه دارویی سبحان
نام لاتین شرکت Sobhan Pharm.
کد 4 رقمی شرکت DSOB
کد 12 رقمی شرکت IRO1DSOB0006
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی