غزر - صنعتی زر ماکارون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غزر
نماد 30 رقمی صنعتی زر ماکارون
کد 5 رقمی نماد ZARM1
کد 12 رقمی نماد IRO1ZARM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی زر ماکارون
نام لاتین شرکت Zar Makaron
کد 4 رقمی شرکت ZARM
کد 12 رقمی شرکت IRO1ZARM0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی