شفارس - صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شفارس
نماد 30 رقمی صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
کد 5 رقمی نماد SHFS1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHFS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
نام لاتین شرکت Fars Chem. Ind.
کد 4 رقمی شرکت SHFS
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHFS0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود