دلر - داروسازی‌ اکسیر

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 06:10:35
آخرین قیمت 26590.0000 0.68
اولین قیمت 26590.0000 0.68
بیشترین قیمت 26590 0.68
کمترین قیمت 26590 0.68
قیمت پایانی 26410 0
قیمت پایانی روز قبل 26410
حداکثر قیمت مجاز 26930.00 1.97
حداقل قیمت مجاز 25890.00 -1.97
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 750481

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1033997 2159215
حجم فروش 1047185 2146027
تعداد خرید 105 3
تعداد فروش 79 6

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی دلر
نماد 30 رقمی داروسازی‌ اکسیر
کد 5 رقمی نماد EXIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1EXIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ اکسیر
نام لاتین شرکت Exir Pharm.
کد 4 رقمی شرکت EXIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1EXIR0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

تبادل نظر