سمایه - بانک سرمایه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سمایه
نماد 30 رقمی بانک سرمایه
کد 5 رقمی نماد IBKZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7IBKZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک سرمایه
نام لاتین شرکت Investment Bank
کد 4 رقمی شرکت IBKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7IBKZ0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی