استارز - ص.ج.ستاره برتر20%تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی استارز
نماد 30 رقمی ص.ج.ستاره برتر20%تادیه
کد 5 رقمی نماد VC091
کد 12 رقمی نماد IRT3VC090001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.ج.ستاره برتر20%تادیه
نام لاتین شرکت Setare Bart VCF-VR
کد 4 رقمی شرکت VC09
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC090001
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه