پشاهن - تولیدی پلاستیک‌ شاهین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پشاهن
نماد 30 رقمی تولیدی پلاستیک‌ شاهین
کد 5 رقمی نماد SHIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SHIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدی پلاستیک‌ شاهین
نام لاتین شرکت Shahin Plastic
کد 4 رقمی شرکت SHIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SHIP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید محصولات پلاستیکی