سی تیپ2ن33 - گواهی سیمان تیپ2ساروج بوشهر(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن33
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2ساروج بوشهر(ن)
کد 5 رقمی نماد N0351
کد 12 رقمی نماد IRK2N0350001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2ساروج بوشهر(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip2 Sarooj
کد 4 رقمی شرکت N035
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0350002
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ