ثابت اکسیژن - ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثابت اکسیژن
نماد 30 رقمی ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
کد 5 رقمی نماد SOXF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SOXF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
نام لاتین شرکت SabetOxygen ETF
کد 4 رقمی شرکت SOXF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SOXF0005
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت