حآسا - آسیا سیر ارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حآسا
نماد 30 رقمی آسیا سیر ارس
کد 5 رقمی نماد ASAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ASAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت آسیا سیر ارس
نام لاتین شرکت Asia Seir Aras
کد 4 رقمی شرکت ASAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ASAZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن