گکیش - توریستی ورفاهی آبادگران کیش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گکیش
نماد 30 رقمی توریستی ورفاهی آبادگران کیش
کد 5 رقمی نماد TRKP1
کد 12 رقمی نماد IRO7TRKP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توریستی ورفاهی آبادگران کیش
نام لاتین شرکت Abadgaran Kish
کد 4 رقمی شرکت TRKP
کد 12 رقمی شرکت IRO7TRKP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه