صخوز042 - صکوک مرابحه فخوز042-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صخوز042
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه فخوز042-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE351
کد 12 رقمی نماد IRB6AE3504C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه فخوز042-بدون ضامن
نام لاتین شرکت Sokuk M Fekhuz042
کد 4 رقمی شرکت AE35
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE3504C6
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه