فروسیل - فروسیلیسیم خمین

آخرین تغییرات

1402/12/02 11:18:59
آخرین قیمت 16400.0000 -0.49
اولین قیمت 16870 2.37
بیشترین قیمت 17150.0000 4.07
کمترین قیمت 16350.0000 -0.79
قیمت پایانی 16800 1.94
قیمت پایانی روز قبل 16480
حداکثر قیمت مجاز 17300.00 4.98
حداقل قیمت مجاز 15660.00 -4.98
تعداد معاملات 94
حجم معاملات 954523
ارزش معاملات 16033716920
میانگین حجم ماه 1135904

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 115730 838793
حجم فروش 707017 247506
تعداد خرید 20 3
تعداد فروش 28 4

شناسه سهام

نماد فارسی فروسیل
نماد 30 رقمی فروسیلیسیم خمین
کد 5 رقمی نماد FERZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FERZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فروسیلیسیم خمین
نام لاتین شرکت Ferrosil. Khomein
کد 4 رقمی شرکت FERZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FERZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه