فروسیل - فروسیلیسیم خمین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فروسیل
نماد 30 رقمی فروسیلیسیم خمین
کد 5 رقمی نماد FERZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FERZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فروسیلیسیم خمین
نام لاتین شرکت Ferrosil. Khomein
کد 4 رقمی شرکت FERZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FERZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه