غچین - کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غچین
نماد 30 رقمی کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
کد 5 رقمی نماد CHCH1
کد 12 رقمی نماد IRO1CHCH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
نام لاتین شرکت Chin Chin
کد 4 رقمی شرکت CHCH
کد 12 رقمی شرکت IRO1CHCH0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی