آخرین تغییرات

1402/12/12 11:46:17
آخرین قیمت 2381 4.98
اولین قیمت 2297 1.28
بیشترین قیمت 2381 4.98
کمترین قیمت 2255 -0.57
قیمت پایانی 2369 4.45
قیمت پایانی روز قبل 2268
حداکثر قیمت مجاز 2381.00 4.98
حداقل قیمت مجاز 2155.00 -4.98
تعداد معاملات 2930
حجم معاملات 183952114
ارزش معاملات 435838183024
میانگین حجم ماه 144326248

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 162562801 21389313
حجم فروش 150314009 33638105
تعداد خرید 562 3
تعداد فروش 1005 12

شناسه سهام

نماد فارسی خساپا
نماد 30 رقمی سایپا
کد 5 رقمی نماد SIPA1
کد 12 رقمی نماد IRO1SIPA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سایپا
نام لاتین شرکت S*Saipa
کد 4 رقمی شرکت SIPA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SIPA0001
بازار بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری