تملی112 - تسهیلات مسکن ب.ملی-اسفند1401

آخرین تغییرات

1402/12/12 09:18:24
آخرین قیمت 1094565 5
اولین قیمت 1094565 5
بیشترین قیمت 1094565 5
کمترین قیمت 1094565 5
قیمت پایانی 1094565 5
قیمت پایانی روز قبل 1042443
حداکثر قیمت مجاز 1094565.00 5
حداقل قیمت مجاز 990321.00 -5
تعداد معاملات 2
حجم معاملات 5
ارزش معاملات 5472825
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 5 0
حجم فروش 5 0
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 2 0

شناسه سهام

نماد فارسی تملی112
نماد 30 رقمی تسهیلات مسکن ب.ملی-اسفند1401
کد 5 رقمی نماد TM491
کد 12 رقمی نماد IRO6MELZ01C1
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت تسهیلات مسکن ب.ملی-اسفند1401
نام لاتین شرکت Melli Mortgage2303
کد 4 رقمی شرکت MELZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MELZ01C8
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن