قثابت - قند ثابت‌ خراسان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قثابت
نماد 30 رقمی قند ثابت‌ خراسان‌
کد 5 رقمی نماد GSBE1
کد 12 رقمی نماد IRO1GSBE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند ثابت‌ خراسان‌
نام لاتین شرکت S*Sabet Khorasan
کد 4 رقمی شرکت GSBE
کد 12 رقمی شرکت IRO1GSBE0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر