زماهان - مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زماهان
نماد 30 رقمی مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
کد 5 رقمی نماد MACZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MACZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
نام لاتین شرکت Mahan Chicken
کد 4 رقمی شرکت MACZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MACZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه پرورش طیور