ولساپا - لیزینگ رایان‌ سایپا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولساپا
نماد 30 رقمی لیزینگ رایان‌ سایپا
کد 5 رقمی نماد RSAP1
کد 12 رقمی نماد IRO1RSAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ رایان‌ سایپا
نام لاتین شرکت S*Rayan Saipa
کد 4 رقمی شرکت RSAP
کد 12 رقمی شرکت IRO1RSAP0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی