صخود0411 - صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صخود0411
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AA5Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AA0504B1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18%
نام لاتین شرکت IKCO SukokM0411
کد 4 رقمی شرکت AA05
کد 12 رقمی شرکت IRB6AA0504B9
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری