صخود0411 - صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18%

آخرین تغییرات

1402/12/08 06:11:02
آخرین قیمت 1000000.0000 0
اولین قیمت 1000000.0000 0
بیشترین قیمت 1000000.0000 0
کمترین قیمت 1000000.0000 0
قیمت پایانی 1000000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000000
حداکثر قیمت مجاز 1050000.00 5
حداقل قیمت مجاز 950000.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 10000
حجم فروش 0 10000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی صخود0411
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AA5Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AA0504B1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه خودرو0411-3ماهه18%
نام لاتین شرکت IKCO SukokM0411
کد 4 رقمی شرکت AA05
کد 12 رقمی شرکت IRB6AA0504B9
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری