عقیق - صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام

آخرین تغییرات

1402/12/02 11:20:40
آخرین قیمت 73910 -0.86
اولین قیمت 74500 -0.07
بیشترین قیمت 74500.0000 -0.07
کمترین قیمت 73910 -0.86
قیمت پایانی 73950 -0.8
قیمت پایانی روز قبل 74550
حداکثر قیمت مجاز 82000.00 9.99
حداقل قیمت مجاز 67100.00 -9.99
تعداد معاملات 2
حجم معاملات 10601
ارزش معاملات 783915800
میانگین حجم ماه 67079

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 671 9930
حجم فروش 0 10601
تعداد خرید 1 1
تعداد فروش 0 2

شناسه سهام

نماد فارسی عقیق
نماد 30 رقمی صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
کد 5 رقمی نماد AGHI1
کد 12 رقمی نماد IRT1AGHI0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
نام لاتین شرکت Aghigh ETF
کد 4 رقمی شرکت AGHI
کد 12 رقمی شرکت IRT1AGHI0004
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام