عقیق - صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی عقیق
نماد 30 رقمی صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
کد 5 رقمی نماد AGHI1
کد 12 رقمی نماد IRT1AGHI0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
نام لاتین شرکت Aghigh ETF
کد 4 رقمی شرکت AGHI
کد 12 رقمی شرکت IRT1AGHI0004
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام