فجهان - مجتمع جهان فولاد سیرجان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فجهان
نماد 30 رقمی مجتمع جهان فولاد سیرجان
کد 5 رقمی نماد SJSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SJSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام لاتین شرکت Sirjan Jahan Steel
کد 4 رقمی شرکت SJSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SJSZ0006
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه