غپآذر - شیر پگاه آذربایجان شرقی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غپآذر
نماد 30 رقمی شیر پگاه آذربایجان شرقی
کد 5 رقمی نماد GHPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GHPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
نام لاتین شرکت E. Azar. Pegah
کد 4 رقمی شرکت GHPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GHPZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات