خرینگ - رینگ‌سازی‌مشهد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خرینگ
نماد 30 رقمی رینگ‌سازی‌مشهد
کد 5 رقمی نماد RINM1
کد 12 رقمی نماد IRO1RINM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت رینگ‌سازی‌مشهد
نام لاتین شرکت Mashad Wheel
کد 4 رقمی شرکت RINM
کد 12 رقمی شرکت IRO1RINM0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری