وآفر - سرمایه گذاری ارزش آفرینان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وآفر
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری ارزش آفرینان
کد 5 رقمی نماد AFRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7AFRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان
نام لاتین شرکت Arzesh Afarinan
کد 4 رقمی شرکت AFRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7AFRP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی