تسه1401 - امتیازتسهیلات مسکن سال1401

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:41:22
آخرین قیمت 1419000 1.47
اولین قیمت 1458000 4.26
بیشترین قیمت 1458000 4.26
کمترین قیمت 1400000 0.11
قیمت پایانی 1418808 1.46
قیمت پایانی روز قبل 1398428
حداکثر قیمت مجاز 1468349.00 5
حداقل قیمت مجاز 1328507.00 -5
تعداد معاملات 394
حجم معاملات 20028
ارزش معاملات 28415887462
میانگین حجم ماه 43535

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 20028 0
حجم فروش 20028 0
تعداد خرید 42 0
تعداد فروش 350 0

شناسه سهام

نماد فارسی تسه1401
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن سال1401
کد 5 رقمی نماد MZ401
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ4011
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن سال1401
نام لاتین شرکت Mortgage Right1401
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ4016
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن