کسرا - سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کسرا
نماد 30 رقمی سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
کد 5 رقمی نماد ARDK1
کد 12 رقمی نماد IRO1ARDK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
نام لاتین شرکت Ardekan Ceramic
کد 4 رقمی شرکت ARDK
کد 12 رقمی شرکت IRO1ARDK0002
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید سرامیک غیرساختمانی