بفجر - فجر انرژی خلیج فارس

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:11:34
آخرین قیمت 18990 0.26
اولین قیمت 18950 0.05
بیشترین قیمت 19000 0.32
کمترین قیمت 18560 -2.01
قیمت پایانی 18940 0
قیمت پایانی روز قبل 18940
حداکثر قیمت مجاز 19880.00 4.96
حداقل قیمت مجاز 18000.00 -4.96
تعداد معاملات 136
حجم معاملات 271196
ارزش معاملات 5115131790
میانگین حجم ماه 1021968

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 73115 198081
حجم فروش 264196 7000
تعداد خرید 17 4
تعداد فروش 26 1

شناسه سهام

نماد فارسی بفجر
نماد 30 رقمی فجر انرژی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد BFJR1
کد 12 رقمی نماد IRO1BFJR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فجر انرژی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Fajr E.Persia Gulf
کد 4 رقمی شرکت BFJR
کد 12 رقمی شرکت IRO1BFJR0002
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم