بفجر - فجر انرژی خلیج فارس

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/23 08:59:32
آخرین قیمت 11300.0000 1.99
اولین قیمت 11200 1.08
بیشترین قیمت 11300.0000 1.99
کمترین قیمت 11100.0000 0.18
قیمت پایانی 11090 0.09
قیمت پایانی روز قبل 11080
حداکثر قیمت مجاز 11300.00 1.99
حداقل قیمت مجاز 10860.00 -1.99
تعداد معاملات 54
حجم معاملات 504735
ارزش معاملات 5702008680
میانگین حجم ماه 1145186

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 203335 301400
حجم فروش 504735 0
تعداد خرید 15 2
تعداد فروش 27 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی بفجر
نماد 30 رقمی فجر انرژی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد BFJR1
کد 12 رقمی نماد IRO1BFJR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فجر انرژی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Fajr E.Persia Gulf
کد 4 رقمی شرکت BFJR
کد 12 رقمی شرکت IRO1BFJR0002
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

تبادل نظر