نفیس - صندوق س.پشتوانه طلای صبا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نفیس
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه طلای صبا
کد 5 رقمی نماد NAFS1
کد 12 رقمی نماد IRTKNAFS0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه طلای صبا
نام لاتین شرکت Saba Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت NAFS
کد 12 رقمی شرکت IRTKNAFS0004
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام