طلا - صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طلا
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
کد 5 رقمی نماد LOTF1
کد 12 رقمی نماد IRTKLOTF0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
نام لاتین شرکت Lotus Gold Com.ETF
کد 4 رقمی شرکت LOTF
کد 12 رقمی شرکت IRTKLOTF0009
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام