بترانس - ایران‌ ترانسفو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بترانس
نماد 30 رقمی ایران‌ ترانسفو
کد 5 رقمی نماد TRNS1
کد 12 رقمی نماد IRO1TRNS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران‌ ترانسفو
نام لاتین شرکت S*Iran Transfo
کد 4 رقمی شرکت TRNS
کد 12 رقمی شرکت IRO1TRNS0001
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی