وآیند - بانک آینده

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وآیند
نماد 30 رقمی بانک آینده
کد 5 رقمی نماد AYNP1
کد 12 رقمی نماد IRO7AYNP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک آینده
نام لاتین شرکت S*Ayandeh Bank
کد 4 رقمی شرکت AYNP
کد 12 رقمی شرکت IRO7AYNP0000
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی